Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego ma znaczenie dal wielu osób. Przede wszystkim jest ważne dla pracodawcy, bo dzięki takiej będzie on wiedział jakie zagrożenia niesie ze sobą określone stanowisko pracy i w jakiś sposób może je minimalizować. Ocena ryzyka zawodowego ma też znaczenie dla osób zatrudnianych na wskazanym stanowisku. Dzięki temu mają oni wiadomość, jak ryzykowna jest podejmowana przez nich praca i w jakich sytuacjach powinni oni szczególnie uważać.

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest przez specjalnie wybrany w tym celu zespól. W jego skład na pewno wchodzi osoba pełniąca funkcje inspektora BHP. Powinien w niej brać też pracownik, który na danym stanowisku ma pracować. Ocena ryzyka zawodowego ma tak duże znacznie jak znaki BHP. Dzięki niej bowiem dokładnie wiadomo na czym polegają obowiązki na danym stanowisku pracy i jakie zagrożenia w związku z tym mogą danej osobie grozić. Kiedy dokładnie ustalony zostanie zakres prac na danym stanowisku, szczegółowo określa się zagrożenia, jakie w związku z nimi mogą się pojawić. Na tej podstawie określane jest właśnie ryzyko zawodowe. Ocena taka może być dokonana w oparciu o dostępne skale. Każda ocena ryzyka zawodowego powinna zakończyć się przygotowaniem dokładnego i precyzyjnego dokumentu, potwierdzającego to ryzyko. Z dokumentem tym powinien zostać zapoznany każdy pracownik, który ma wykonywać określone obowiązki zawodowe. Dzięki temu nie tylko ma on świadomość swoich obowiązków, ale i tego, jakie zagrożenia na niego czyhają. Ich nieznajomość nie usprawiedliwia pracowników przez zachowaniami lekkomyślnymi i zagrażającymi życiu i zdrowiu. W przypadku małych firm, czyli takich które zatrudniają do 10 osób oceny ryzyka zawodowego może dokonać sam pracodawca. Może on zadanie to zlecić tez specjalistom. Tak czy inaczej działania takie zawsze spoczywają na pracodawcy i to on ponosi odpowiedzialność w razie ich braku. Ocena ryzyka zawodowego ma bardzo duże znaczenie nie tylko ze względu na pracę danego zakładu pracy, ale i wtedy, kiedy dochodzi w nim do jakichkolwiek wypadków.